Over KringloopWijzer

De zuivelsector wil zich graag op een duurzame manier blijven ontwikkelen. Daarom presenteerden de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland in juli 2013 het Zuivelplan ‘kansen voor de zuivelketen na 2015’. Eén van de benoemde kansen is het produceren van duurzame zuivel. Daarmee kan de sector zich onderscheiden in de markt. Goed voor de keten, waarin u een belangrijke schakel bent. Maar hoe doet u dat, op een duurzame manier melk produceren? De basis ligt in een efficiënte mineralenbenutting. En daarom is de KringloopWijzer ontwikkeld.

De KringloopWijzer is een managementinstrument dat de mineralenefficiëntie op een bedrijf in beeld brengt. Door meer inzicht te krijgen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kan er beter gestuurd worden op de benutting van mineralen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop. Voor elk bedrijf is er nog wat te winnen!

Wat kan de KringloopWijzer opleveren?

Gezonde bodem

Hogere grasopbrengst en besparing op ruwvoeraankoop, kunstmestaankoop en/of mestafvoer

Mogelijke ruimte voor extra mineralen

Ondernemen met oog voor de toekomst

Financieel voordeel 

Uit berekeningen op basis van resultaten uit het project Koeien & Kansen en bevindingen van experts lijkt het gebruik van de KringloopWijzer een flink financieel voordeel op te leveren. Dit is toe te schrijven aan het verbeteren van het technische resultaat. Slechts het invullen van de KringloopWijzer levert geen financieel voordeel op, wel de maatregelen die genomen worden naar aanleiding van de resultaten uit de KringloopWijzer.

Het voordeel kan variëren van € 4.000,- tot € 10.000,- voor een bedrijf met circa 100 melkkoeien. Dit is toe te schrijven aan het verbeteren van het technische resultaat. Lees hier meer.