Dashboard Milieu & Klimaat

Uitkomsten van de KringloopWijzer die van invloed zijn op het milieu en klimaat worden overzichtelijk weergegeven in een dashboard. Het Dashboard Milieu en Klimaat geeft inzicht in de bedrijfsprestaties voor de belangrijkste milieu- en klimaatindicatoren: stikstof, ammoniak (per gve en per hectare), broeikasgassen, percentage blijvend grasland en percentage eiwit van eigen land. Deze indicatoren geven aan in hoeverre elk melkveebedrijf bijdraagt aan het behalen van de milieu- en klimaatdoelstellingen van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband waarmee LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie de zuivelketen verder verduurzamen.

Zes indicatoren

Het dashboard richt zich op zes indicatoren, hiermee wil de zuivelsector werken aan betere bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Zo kan niet benut stikstof uitspoelen in de vorm van nitraat naar het grondwater of vervliegen in de vorm van lachgas. Broeikasgassen dragen bij aan klimaatverandering. En de percentages eiwit van eigen land en blijvend grasland geven inzicht in de voetafdruk en het effect op biodiversiteit.

In een serie over de milieu-indicatoren uit het dashboard Milieu en Klimaat van de KringloopWijzer zijn diverse artikelen geschreven. Deelnemers aan Koeien en Kansen vertellen dit jaar hoe zij aandacht besteden aan een van deze indicatoren.

Eiwit van eigen land Ammoniakemissie Stikstofbodemoverschot Broeikasgasreductie Blijvend grasland