Invullen

Inloggen

Op de homepage van www.mijnkringloopwijzer.nl vindt u rechtsboven een inlogbutton (KringloopWijzer invullen). Om in te loggen in de Centrale Database KringloopWijzer moet u in het bezit zijn van eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+, zie ook www.eherkenning.nl. Hier kunt u ook uw eHerkenning aanvragen. Zonder eHerkenning kunt u NIET inloggen. E-Herkenning is een digitaal paspoort voor bedrijven waarmee u bijvoorbeeld ook inlogt bij mijn.rvo.nl.

Wanneer u in het bezit bent van eHerkenning en u wilt (voor de eerste keer) inloggen om de KringloopWijzer in te vullen doorloopt u de volgende stappen:

  1. Klik op de knop ‘KringloopWijzer invullen’ (rechtsboven in uw scherm)
  2. Maak een keuze voor uw eHerkenning leverancier (voorbeeld: Connectis) en klik op ga verder.
  3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in (zoals u deze heeft ontvangen van uw eHerkenning leverancier)
  4. Afhankelijk van uw eHerkenning leverancier ontvangt u een SMS-bericht op uw mobiele telefoon en/of code op uw token. Deze vult u in op het scherm.
  5. Klik op uitvoeren. U bent nu ingelogd op het menu van de KringloopWijzer.

Indien er een bedrijfswijziging is geweest worden uw nieuwe bedrijfsgegevens (KvK en BRS) niet automatisch aan de oude gegevens van het bedrijf gekoppeld. Het kan dus voorkomen dat uw KvK nummer niet correspondeert waardoor u niet kunt inloggen met uw eHerkenning. Geef uw bedrijfswijzigingen daarom door aan zowel RVO als aan support@mijnkringloopwijzer.nl.

U kunt de bedrijfsgegevens laten wijzigen door een mail te sturen naar support@mijnkringloopwijzer.nl. Download daarvoor dit formulier en stuur deze gescand retour naar support@mijnkringloopwijzer.nl.

Check of u met uw nieuwe KvK nummer ook de machtigingen bij RVO heeft ingesteld. U krijgt daarna bericht van ons wanneer de wijzigingen zijn verwerkt. U kunt daarna weer inloggen bij de KringloopWijzer. Het is niet mogelijk een nieuw account aan te maken omdat in de meeste gevallen tanknummer en UBN ongewijzigd blijven. De Centrale Database KringloopWijzer volgt waar mogelijk de werkwijze voor bedrijfswijzigingen van uw zuivelorganisatie. 

 

Algemeen

De KringloopWijzer wordt ingevuld over een kalenderjaar. Veel van de onderliggende gegevens kunnen automatisch in de KringloopWijzer geladen worden indien u hiervoor de juiste machtigingen afgeeft. De overige data voert u zelf handmatig in. In deze flyer vindt u een overzicht van de verschillende uit te voeren acties gedurende het jaar om de KringloopWijzer goed in te kunnen vullen.

Als u de KringloopWijzer gebruikt om BEX- en/of BEP-voordeel aan te tonen dan bent u verplicht om BEX-waardige kuilmonsters te nemen. Daarnaast roepen de partners binnen de KringloopWijzer (LTO, NZO, Nevedi en VLB) alle melkveehouders dringend op om kuil- en grondmonsters op te nemen. De juistheid van de data zorgt er namelijk voor dat de KringloopWijzer zijn waarde als managementinstrument krijgt voor u als melkveehouder.

Indien u geen of onvolledige kuil- en grondmonsters heeft dan kunt u een inschatting maken. U kunt uw kuilen van kuub (m3) omrekenen naar kg droge stofgehalte en ook andere eenheden afleiden. U kunt hiervoor gebruik maken van het Handboek Melkveehouderij en de CVB voedertabel voor algemene normen.

Wanneer er geen grondmonsters zijn genomen kunt u in de KringloopWijzer bij het onderdeel ‘bodem’ invullen dat alle hectares gras- en bouwland in de categorie ‘fosfaat hoog’ vallen. Uw plaatsingsruimte voor fosfaat is daardoor mogelijk lager dan op basis van analyses van uw grond.