Machtigingen

Veel gegevens voor de KringloopWijzer zijn via datakoppelingen automatisch in te laden vanaf de systemen van uw leverancier(s). Zo worden delen van de KringloopWijzer automatisch ingevuld en periodiek bijgewerkt.

Machtigingen RVO
Naast de machtigingen die u kunt instellen bij de Centrale Database KringloopWijzer dient u ook aanvullend, indien gewenst, een tweetal machtigingen van RVO in uw dossier op www.mijn.rvo.nl in te stellen. Het gaat om het leveren van perceelsgegevens en VDM-gegevens. Die kan de Centrale Database KringloopWijzer niet voor u instellen bij RVO. In deze instructie leest u hoe de machtigingen aan RVO-zijde af te geven.

Machtigingen adviseur
U heeft de mogelijkheid om een volmacht af te geven aan uw adviseur om voor u de gehele KringloopWijzer inclusief de gegevensmachtigingen te beheren. 

Machtigingen datakoppelingen
Maak het uzelf gemakkelijk en machtig uw leveranciers voor het leveren van gegevens. Het bespaart u veel handwerk en het is goed voor de kwaliteit, zodat u de KringloopWijzer als een goed managementinstrument kunt inzetten. Lees meer.

Leveranciers machtigen

U kunt deze leveranciers hiervoor zelf machtigen. Dat doet u de eerste keer dat u zich aanmeldt op de KringloopWijzer of het later regelen via het machtigingenmenu. Hiervoor is een instructie beschikbaar. 

U kunt ook verzoeken krijgen van een leverancier om uw data te mogen leveren. In dat geval kunt u eenvoudig al of niet akkoord gaan met het verzoek. U bepaalt altijd zelf aan wie u machtigingen afgeeft. Na het afgeven, wijzigen,  intrekken van of een verzoek voor een machtiging ontvangt u per mail altijd een bevestiging hiervan.

Bent u zelf leverancier? U kunt als leverancier een datakoppeling met de Centrale Database KringloopWijzer realiseren.

Vereisten voor datakoppeling

Om het automatisch laden mogelijk te maken is het nodig dat:

  • uw leverancier gekoppeld is aan de Centrale Database KringloopWijzer;
  • u deze leverancier machtigt om de digitaal beschikbare gegevens over uw bedrijf automatisch in te laden.


Overzicht gekoppelde leveranciers
Steeds meer leveranciers zijn gekoppeld aan de Centrale Database KringloopWijzer. U vindt hier een actueel overzicht van de gerealiseerde datakoppelingen en de verwerkingstijd van de gegevens

 

Klimaatmodule

Vanaf 23 januari 2018 is de KringloopWijzer uitgebreid met een klimaatmodule. Hiermee krijgt u gemakkelijk inzicht in de broeikasgasproductie van uw bedrijf en hoe u deze kan verminderen. Verschillende zuivelondernemingen belonen melkveehouders wanneer de klimaatmodule wordt ingevuld. 

Handleiding Klimaatmodule