Invullen door adviseur

U heeft de mogelijkheid om een volmacht af te geven aan uw adviseur om voor u de gehele KringloopWijzer te beheren. U kunt uw adviseur ook machtigen om delen van uw KringloopWijzer te beheren, in te zien of de uitkomsten elektronisch op te vragen. Als u zich voor de eerste keer aanmeldt op de KringloopWijzer, komt u na het invullen van uw bedrijfsgegevens vanzelf het machtigingsscherm tegen. U kunt daarna altijd via het menu deze machtigingen afgeven of wijzigen.

Werkinstructie Machtigingen Adviseurs En Datakoppelingen 2018

Wilt u als adviseur meekijken met uw klant? 

Als bedrijfsadviseur of -begeleider kunt u met toestemming van uw klant toegang krijgen tot de gegevens in de KringloopWijzer. Uw organisatie dient zich te hebben aangemeld bij de KringloopWijzer en uw klant moet u machtigen om mee te mogen kijken. Dit kan via het machtigingenscherm (na inloggen).