DATA koppelingen

Veel gegevens voor de KringloopWijzer zijn via datakoppelingen automatisch in te laden vanaf de systemen van uw leverancier(s). Zo worden delen van de KringloopWijzer automatisch ingevuld en periodiek bijgewerkt.

Vereisten voor datakoppeling

Om het automatisch laden mogelijk te maken is het nodig dat:

  • uw leverancier gekoppeld is aan de Centrale Database KringloopWijzer;
  • u deze leverancier machtigt om de digitaal beschikbare gegevens over uw bedrijf automatisch in te laden.

Overzicht gekoppelde leveranciers

Steeds meer leveranciers zijn gekoppeld aan de Centrale Database KringloopWijzer. Via het afgeven van machtigingen in het machtigingenscherm (na inloggen) bepaalt u zelf welke partijen automatisch gegevens over uw bedrijf in de Centrale Database KringloopWijzer mogen laden. U vindt hier een actueel overzicht van de gerealiseerde datakoppelingen en de verwerkingstijd van de gegevens

Instructie Machtigingen en Datakoppelingen