Jaarkalender

Veel benodigde gegevens om de KringloopWijzer in te kunnen vullen, zoals: I&R, Zuivel, Bodem, Voer en Mest zijn via datakoppelingen automatisch in te laden. Daarnaast voert u zelf data in. Om de KringloopWijzer nauwkeurig in te kunnen vullen, is het advies deze gegevens gedurende het jaar te verzamelen. Met dit overzicht heeft u ze handig op een rij staan.

Welke acties zijn handig om te doen vóór 1 januari?

 1. Vraag op www.eherkenning.nl minimaal Niveau 2+ aan. Hiermee kunt u inloggen op de KringloopWijzer. Kijk voor meer informatie op www.eherkenning.nl.

 2. Machtig in uw dossier op www.mijn.rvo.nl de RVO om de beschikbare gegevens over uw bedrijf in te kunnen laden in de Centrale Database van de KringloopWijzer.

 3. Neem vóór 1 januari BEX-waardige monsters van aangelegde grasen maiskuilen en laat de inhoud opmeten.

 4. Bepaal vervolgens einde jaar de eindvoorraden van voeders, meststoffen en dierlijke mest.

 5. Zorg voor een overzicht van de juiste fosfaatgehalten van de percelen, om de correcte mestafvoer in te schatten.

Januari, Februari en Maart

Januari

 • Percelen bemonsteren voor fosfaatdifferentiatie (monstername blijft 4 jaar geldig)

Februari

April, mei en juni

April

Mei

Uiterlijk 15 mei moeten alle melkveehouders de KringloopWijzer ingevuld en ingediend hebben.

Hieronder meer acties en praktische tips om mee aan de slag te gaan in de maand mei. 

Juli, augustus, september

Juli

In juli maakt u een inschatting van het aandeel klaver in uw grasland. Klaver in het grasland zorgt voor een goed benutting. Lees hier meer over de voordelen van klaver. 

Oktober, november en december

Oktober

Oktober

November

November

December

Wat zijn uw laatste actiepunten dit jaar?

 • Aandeel klaver in het grasland definitief vaststellen
 • Methodes van mesttoediening en bemesting gras- en maisland bepalen
 • Hoeveelheid aangekocht en/of verkocht ruwvoer over het hele jaar bepalen
 • BEX-waardige monsters nemen van nog niet bemonsterde kuilen
 • Voorraden voeders, meststoffen en dierlijke mest bepalen op 31 december
 • Anticiperen op signalen in de KringloopWijzer
 • Benut het laatste weidegras optimaal